Privaatsus

Sinilinnud OÜ Privaatsuspoliitika

Sinilinnud OÜ, registrikood 14762021, aadress Risti tn 7a-7, Tallinn 11624 (edaspidi Veebilehe Haldaja) haldab online kauplemiskeskkonda Sellzie.eu (varasem Nutiturg.ee) (edaspidi Veebileht), mille vahendusel antakse veebilehe kasutajatele võimalus osta, müüa või rentida või rendile anda asju ja teenuseid ning kasutada muid veebilehe lisateenuseid.

Veebilehe Haldaja töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid vastavalt veebilehe kasutustingimustes sätestatud tingimustele. Lisaks kasutab veebileht kasutaja nõusolekul küpsiseid, mille kirjeldus asub siin.

Veebilehe Haldaja kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi "Isikuandmed"):

Veebilehel registreerimise käigus Kasutaja poolt avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
Veebilehe teenuste kasutamisel kogutud andmed: kasutaja arveldusarvenumber, võlgnevuse algus- ja lõpukuupäev, võlgnevuses olev summa, kavandatavad ja teostatavad tehingud, s.h teave kasutaja aktiivsete, edukalt/mitteedukalt lõppenud, pooleliolevate, ülespaneku ootel ning tühistatud müügi-/rendipakkumiste kohta. Lisaks teave aktiivsete ostupakkumiste, ostetud/võidetud esemete, jälgitavate esemete ja mitteedukalt lõppenud pakkumiste kohta;
Muul viisil Veebilehe kasutamise teel saadud andmed nagu näiteks Veebilehe vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja poolt tehtud foorumipostitused, kasutaja tegevuste logi, Veebilehes esitatud päringud ja otsingud, andmed teenuse kasutamise seadme kohta, analüütilised andmed kasutaja poolt Veebilehes tehtud müügitehingute, pakkumiste, müügikäibe ja allahindluse kohta.

Isikuandmete avaldamine Veebilehe Haldaja'le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Veebilehe teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Veebilehe Haldaja'le Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Veebilehe Haldaja kasutajale teenust osutada.

Veebilehe Haldaja töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Veebilehe kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
Veebilehe kasutaja poolt Veebilehe Haldaja'le antud nõusoleku alusel;
Veebilehe Haldaja'le kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
Veebilehe Haldaja õigusliku huvi alusel. Näiteks on Veebilehe Haldaja'l õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ning veebilehe turvalisuse tagamiseks.

Veebilehe Haldaja kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Veebilehe teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Veebilehe analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Veebilehe ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Veebilehe teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutustingimustega.

Veebilehe Haldaja kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Veebilehe Haldaja võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, inkasso teenusepakkujale, Veebilehe vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele.

Lisaks võib Veebilehe Haldaja edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on Veebilehe Haldaja'l õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus Veebilehe Haldaja'le kuuluvas müügi- või oksjonikeskkonnas.

Veebilehe Haldaja on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu lepingulise õigussuhte ehk kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel ja lepinguga seotud seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja möödumisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse.

Kasutajalepingu lõpetamiseks ja kasutajakonto sulgemiseks saab kasutaja võtta ühendust klienditoega aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Eripakkumised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamiseks peate nõustuma küpsiste kasutamisega. Kui oled küpsised keelanud, ei ole võimalik kasutajaks registreeruda, ega sisse logida.